Ymse

 

Jeg har bidratt på noen ulike småprosjekter. 

 

"Evaluering av APOS", gjennomført fra 05.2009 til 09.2009. Pilotstudie gjennomført på oppdrag for Statoil. Prosjektets intensjon er å evaluere styrende dokumentasjon og styringssystemer. Rollen min i prosjekt har vært medarbeider og kvalitetssikrer. 

 

"Testing av Pageturner", gjennomført fra 02.2008 til 05.2010. Prosjektet har som intensjon å utvikle og teste en digital nettressurs for å øke lesehastighet. Rollen min har vært prosjektmedarbeider og kvalitetssikrer. Prosjektet er gjort på oppdrag for Aschehoug forlag.

 

"R&D statistics from firms in Norway", gjennonført fra 08.2010 til 01.2011. Prosjekt utført på oppdrag for Forskningsrådet. Det hadde som intensjon å forske på bedrifters rapportering av Fou-innsats. Jeg hadde rolle som prosjektmedarbeider og utførte intervjuer.