Sport

 

Jeg har også forsket en god del på sport, spesielt fotball og supportere.

 

I 2004 skrev jeg en antropologisk hovedfagsoppgave om hvordan en gruppe FC Barcelona supportere – Dracs 1991 – vendte fotballen ryggen, fordi den var for kommersialisert. Som et alternativ til fotballen spilt på gamle ærverdige Camp Nou – en «mekka» for fotballelskere – gjorde Dracs det til et poeng å støtte FC Barcelona i andre idretter. (FC Barcelona er faktisk ledende i Europa i basket og håndball, for eksempel). Disse idrettene spilles i Palau Blaugrana, et en innendørshall som ligger like ved Camp Nou, også et sted jeg gjorde feltarbeid i ni måneder. Og her lever de ut den autentiske supporterdrømmen.

 

Sportsinteressen har gjort at jeg har skrevet en god del om fotball. Mye av dette er publisert på idrottsforum.org – et tverrfaglig nettsted/forskerforum drevet av Høgskolen i Malmø.

 

Under finner du et utvalg av artikler jeg har publisert der.

 

Haugsbakken, H. (2011) Frykt og avsky for casuals i norsk offentlighet – et antropologisk essay om casuals. Idrottsforum.org ,2011/11/02.

 

Haugsbakken, H. (2010) Udødelige Brann. Idrottsforum.org, 2010/06/06.


Haugsbakken, H. (2009) Fotballselskapet. Idrottsforum.org, 2009/10/07.

 

Haugsbakken, H. (2008) El espectáculo – A deep play - The FC Barcelona and Real Madrid Rivalry in Basketball. Idrottsforum.org, 2008/03/06.

 

Haugsbakken, H. (2008) Maskulin affære i Nordens ferieparadis: Fotball på Malta. Idrottsforum.org, 2008/09/03.

 

Haugsbakken, H. (2007) Fotball har helt enkelt blitt en leiesoldatsport! Jordens folk, No. 4.


Haddal, K. & Haugsbakken, H. (2004) Markedspenetrasjonen - Nye utfordringer i studiet av fotball og supportere. I Betwixt & Between, Sosialantropologistudentenes Årbok 2004, Master og Hovedfag, Oslo: Sosialantropologisk institutt. 

 

Haugsbakken, Halvdan (2004) Den onde kommersialiseringen av fotball. Kronikk, Studvest 04/4/15. 

 

Haugsbakken, H. (2004) The abandoning of football – An anthropological study of Dracs: A group of FC Barcelona supporters. Negotiating supporter identity in relation to the market penetration of international football. Hovedfagsoppgave, Institutt for sosialant-ropologi, Universitetet i Bergen.