Rådgivning i grunnopplæringen

 

Jeg har bidratt på prosjekter som har undersøkt rådgivningstjensten i skolen: 

 

"Kartlegging og evaluering av rådgivningstjenesten i norsk skole", fra 06.2009 til 02.2011. Prosjekt gjennomført på oppdrag for Utdanningsdirektoratet. Jeg gjennomførte dette prosjektet da jeg jobbet i SINTEF. Prosjektets intensjon var å evaluere og kartlegge rådgivningstjenesten i grunnopplæringen og videregående opplæring. Jeg var prosjektmedarbeider, med ansvar for kartlegging av organiseringen i Oppfølgingstjenesten. Medforfatter på to rapporter:

 

Buland, T., Mordal, S., Bungum, B., Haugsbakken, H., Aaslid, B. E., & Mathiesen, I. H. (2011). På vei mot framtida - men i ulik fart? Sluttrapport fra evaluering av skolens rådgivning. SINTEF Teknologi og samfunn: Trondheim.

 

Buland, T., Mathiesen, I.H., Aaslid, B.E., Haugsbakken, H., & Bungum, B. (2010). Skolens rådgivningstjeneste - på vei mot framtiden? Delrapport 1 fra evalueringen av rådgivningen i skolen i Norge. SINTEF Teknologi og samfunn: Trondheim.

 

"Evaluering av Papirbredden karrieresenter". Evaluering gjennomført på vegne av Papirbredden karrieresenter i Drammen, et senter med fokus på karriereveiledning i livslangt læringsperspektiv. Jeg var medarbeider på prosjektet da jeg jobbet i SINTEF. Mine arbeidsoppgaver besto i å analysere senterets drift og organisering, samt komme med anbefalinger. Medforfatter på prosjektets sluttrapport:

 

Buland, T. & Haugsbakken, H. (2009). Papirbredden karrieresenter - materalisert partnerskap? Rapport fra evalueringen av Papirbredden karrrieresenter. SINTEF Teknologi og samfunn: Trondheim.