Prosjektarbeid

 

Jeg har bidratt på ett prosjekt som har undersøkt prosjektarbeid i NAV.

 

"Evaluering av Mestringsveier til arbeid", gjennomført fra 10.2009 til 02.2011. 

 

Dette var en evaluering av to pilotprosjekter gjort på oppdrag for Nav. Prosjektet har som intensjon å vurdere og evaluere utviklingen av behandlingstilbud til unge med psykiske lidelser, for å lette overgang fra behandling til arbeid. Min rolle var å evaluere prosjektets egenlæring fra eget prosjektarbeid. Jeg gjennomførte intervjuer og var medforfatter på en forskningsrapport.

 

Steihaug, S., Haugsbakken, H., Hjort, H., & Husum, T. L. (2010). Evaluering av "Mestrings-veier til arbeid"; første delrapport  Oslo, Trondheim: SINTEF.