Organisering og ressursbruk i grunnskolen

 

Jeg har bidratt på ett prosjekt som har undersøkt tidsbruk og organisering i skolen.  

 

"Kartlegging av organisering og ressursbruk i grunnskolen", fra 11.2008 til 06.2009. Prosjekt gjennomført i samarbeid med Senter for økonomisk forskning ved NTNU på oppdrag for Kunnskapsdepartementet.

 

Jeg gjenomførte denne da jeg jobbet i SINTEF. Prosjektets intensjon var å kartlegge organisering, tidsbruk og ressursutnyttelse i grunnopplæringen. Jeg var delprosjektleder for gjennomføringen av kartleggingens kvalitative studier. Jeg deltok også i gjennomføringen av prosjektets nasjonale breddeundersøkelse. Medforfatter på to rapporter: .

 

Strøm, B., Haugsbakken, H., & Borge, L.-E. (2009). Tidsbruk og organisering i grunnskolen. Trondheim: Senter for økonomisk forskning.

 

Haugsbakken, H., & Mordal, S. (2009). Rapportering fra kvalitative studier i kartleggingen av tidsbruk og organisering i grunnskolen, Trondheim: SINTEF.