KOMPETANSE

 

Siden 2007 har jeg jobbet og bidratt i gjennomføring av flere forsknings-, evaluerings- og utredningsprosjekter for et utvalg offentlige virksomheter. Arbeidsoppgavene mine har bestått i å samle inn virksomhetsinformasjon fra kommune, fylke og stat. Organisasjons- og styringsperspektiver har stått sentralt i det jeg har jobbet med. Dette gjør at jeg har interesse for organisasjonsforskning. Jeg har jobbet med spørsmål knyttet til prosjekt- og tiltaksutvikling, implementering, organisering, og ressursspørsmål. 

 

Jeg har jobbet med kvantitativ og kvalitativ forskningsmetoder. Blant annet har jeg gjennomført og analysert spørreundersøkelser, samt utført kvalitative intervju og casestudier. Jeg har skrevet flere forskningsrapporter og er vant med prosjektarbeid. I tillegg har jeg omsatt forskning til vitenskapelige artikler. Disse har vært lagt fram på nasjonale og internasjonale konferanser og blitt publisert i internasjonale tidsskrifter, rettet inn mot nasjonale og internasjonale fagmiljøer. Jeg har hovedfag i sosialantropologi og har levert en PHD/doktorgrad i sosiologi. Jeg erfaring i å skrive prosjektsøknader.

 

Nedenfor finner du oversikt med temaer med lenker jeg har jobbet med. 

Sosiale medier
og MOOC
 
Skole og utdanning
Sport
Prosjektarbeid
og Ymse