top of page

NettUndervisning

Siden 2013 har jeg jobbet med å utvikle nettpedagogikk, eller, hvordan man skal undervise og tilrettelegge for nettundervisning. Utviklingsarbeidet har bestått av å utvikle tilnærminger for hvordan undervisere kan designe nettbaserte undervisningsopplegg eller åpne og lukkede nettkurs, hvordan lage forskjellige former for læringsinnhold, hvordan designe og velge forskjellige læringsaktiviteter og vurderingsformer på nett, samt drifte og supportere nettundervisning i skolen, høyere utdanning og arbeidsliv. Utviklingsarbeidet har resultert i åpne nettkurs og egne studietilbud med studiepoeng. Et utvalg av nettkursene finner du nedenfor.
 
nettped_1.png
Emnet 'Nettpedagogikk og nettundervisning' gir en teoretisk og praktisk introduksjon til å undervise på nett. Emnet ble utviklet og pilotert 2020-21 og ble tilbudt ved Høgskolen i Østfold. Emnet gir 15 studiepoeng. En åpen versjon av emnet er tilgjengelig. Ved å klikke på bildet over får du tilgang til det.
nettped_2.png
Emnet Praktisk produksjon av nettkurs og fleksible undervisningsopplegg er et praktisk rettet emnet som bygger på Nettpedagogikk og nettundervisning. Emnet har som mål at studenten skal lage et nettkurs eller nettbasert undervisningsopplegg som kan brukes i egen praksis. Emnet ble utviklet og pilotert 2020-22 og ble tilbudt ved Høgskolen i Østfold. Emnet ga 15 studiepoeng. En åpen versjon av emnet er tilgjengelig. Ved å klikke på bildet over får du tilgang til det.
digital transformation in the classroom.png
Nettkurset Digital Transformation in the Classroom er en MOOC som går på MOOC-plattformen FutureLearn. MOOCen er basert på forskning fra min doktorgradsavhandling. Jeg forsket blant annet på hvordan en lærer brukte digitale teknologier i klasseromsundervisning i fremmedspråkopplæring på en norsk videregående skole. Nettkurset tar for seg hva som menes med digital transformasjon, samt hvordan lærere kan planlegge og gjennomføre en digital klasseromspraksis. MOOCen har vært del av mitt utviklings- og forskningsarbeid innen nettundervisning og digitalisering av utdanning. MOOCen ble utviklet da jeg jobbet ved NTNU. 
stavekirke mooc.png
Nettkurset Preserving Norwegian Stave Churches er en MOOC som går på MOOC-plattformen FutureLearn. MOOCen er basert på et samarbeid med Riksantikvaren om bevaring av norske stavkirker og er del av mitt postdoktorprosjekt. MOOCen er et eksempel på et utviklingsarbeid mellom nettpedagogiske fagmiljøer og arbeidsliv. I utviklingen av nettkurset ble det prøvd ut en metodisk og forskningsbasert tilnærming for hvordan undervisere og pedagogiske støttemiljøer jobber sammen om å produsere åpne og fleksible nettkurs. MOOCen ble utviklet da jeg jobbet ved NTNU. 
bottom of page