New York, New York
New York, New York

press to zoom
Lofoten, Nord-Norge
Lofoten, Nord-Norge

press to zoom
Facebook HQ
Facebook HQ

press to zoom
1/4
Om.haugsbakken.com

 

www.haugsbakken.com er drevet av meg; Halvdan Haugsbakken. Den er et samlested for tema jeg har jobbet med. Den er teksttung, noe "Web 1.0". 

 

Jeg driver denne ved siden av jobben som forsker ved ISS ved NTNU. Her er jeg tilknyttet prosjektet "Smart Læring". Jeg forsker for tiden på MOOC og utvikler et nettkurs i samfunnsvitenskapelig forskningsmetode. 

 

Den driftes fordi jeg mener at kunnskap, opplysning av massene, og offentlig deltakelse er viktig for demokratisk utvikling. Nettstedet er alltid under kontinuerlig, forbedring og eksperimentering.

 

​Jeg er på Twitter.

 

Jeg er også hobbymusiker i duoen "Braveé". 

Mine interesser 

 

De siste årene har jeg jobbet og utviklet interesse for organisasjonsforskning, med fokus på hvordan nye teknologier, eksemplifisert ved bruk og læring av sosiale medier, tas i bruk i offentlige virksomheter, som skole, kommune, og fylke.

 

Jeg har også jobbet med skoleevalueringer. Disse har vært knyttet til utformingen av nasjonal skole- og utdanningspolitikk. Dette jobbet jeg med som oppdragsforsker i SINTEF. Jeg har gått dypere inn i dette, da bruk av sosiale medier blant elever og lærere er en del av PHD-avhandlingen.

 

Forholdet mellom det globale og det lokale, har også opptatt meg. Jeg har skrevet om fotball og internasjonal migrasjonJeg har studert  og skrevet en del om fotballøkonomiens globale effekter på lokale forhold og hvordan dette fortolkes inn i lokale supporterkulturer. Jeg har også hatt interesse for "ulovlig migrasjon" til Europa. 

 

Metodisk sett, har jeg orientert meg kvalitativt og kvantitativt. De siste årene har jeg jobbet mye kvalitativt, noe som har resultert i at jeg har snakket mye med offentlige ansatte om hvordan de bruker sosiale medier som del av sin arbeidspraksis.

Kontakt meg

 

ISS

NTNU Dragvoll

Edvard Bulls vei 1

7491 Trondheim

​​

E-post

Halvdan.Haugsbakken@gmail.com