Om Halvdan Haugsbakken

Jeg er forsker ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU. For tiden jobber jeg med MOOC og er del av prosjektet Smart læring ved NTNU.
 
I 2015 leverte jeg en PHD-avhandling om bruk av sosiale medier i offentlig sektor. Den inngår som en av NTNUs strategiske satsningsområder på IKT-forskning, IKT i offentlig sektor. Professor Arne Krokan var min hovedveileder. Jeg underviser også på kurset "Teknologi og samfunnsutvikling" ved NTNU VidereJeg har forskningsopphold som gjesteforsker fra UC Berkeley og Scancor ved Stanford University.  
 
Jeg har utdanning fra Universitetet i Bergen. Jeg har studert språk, kulturfag, mediefag og samfunnsfag. Jeg har hovedfag i sosialantropologi. Hovedoppgaven fra 2004 tok for seg supporteres erfaring av kommersialisering av internasjonal fotball. Jeg gjorde feltarbeid blant en gruppe FC Barcelona supportere, som kaller seg for "Dracs 1991". Interessen for sport har jeg jobbet med i ca. 10 år. Mye av dette arbeidet er publisert på idrottsforum.org, et tverrfaglig digitalt forskerforum som sysler med sport. Den er driftet av Malmö högskola. Du kan lese mer om det her.
 
Etter hovedfagsstudier har jeg jobbet med skole- og utdaningsforskning. Fra 2007 til 2011 arbeidet jeg som oppdragsforsker i SINTEF Teknologi og samfunn. Her var jeg tilknyttet en fagenhet som utførte oppdragsbasert skole- og utdanningsforskning. Denne gjorde evalueringsoppdrag for Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet. I SINTEF jobbet jeg tverrfaglig, både kvalitativt og kvantitativt. Som et resultat av alt dette, har det blitt mye skriveproduksjon, utredning og datainnsamling.  
 
Før jeg startet i SINTEF, jobbet jeg en kortere periode som lærer, i ungdomsskolen og i videregående opplæring. Jeg var også seminarleder i sosialantropologi ved Universitetet i Bergen i 2004/05. Jeg har gjort kortere feltarbeid på den italienske øya Lampedusa og på Malta, i 2005 og i 2007. Bakgrunnen for dette, knyttet seg til min interesse for "ulovlig migrasjon" og EUs asyl- og flyktningepolitikk.
 
​Jeg er Twitter.
 
Jeg er også hobbymusiker i duoen "Braveé".