Fag- og yrkesopplæring

 

Jeg har bidratt på to prosjekter som har undersøkt sider av fag- og yrkesopplæringen. 

 

"Evaluering av Kunnskapsløftet i fag- og yrkesopplæringen" Dette var et evaluerings- og forskningsoppdrag gjort for Utdanningsdirektoratet, jeg gjennomførte da jeg jobbet i SINTEF. Prosjektet hadde som intensjon å evaluere implementeringen av Kunnskapsløftet innen fag- og yrkesopplæringen i videregående opplæring. På prosjektet intervjuet jeg, samt at jeg gjennomført en breddeundersøkelse rettet mot landets Opplæringskontorene. Dette ble gjennomført i 2010.

 

"Utvikling av etterutdanningstilbud for fagpersoner innen fag- og yrkesopplæringen". Prosjekt gjennomført på oppdrag for Utdanningsdirektoratet, i samarbeid med Program for lærerutdanning, NTNU, og Høgskolen i Oslo og Akershus. Gjennomført da jeg jobbet i SINTEF. Prosjektet hadde som intensjon å utvikle forskjellige opplæringsmoduler i etterutdanning av faglige ledere, instruktører og yrkesfaglærere innen fag- og yrkesopplæringen. Min rolle i prosjektet var medarbeider. Jeg gjennomførte en behovsundersøkelse, samt at jeg intervjuet et utvalg personer på telefon.