Publikasjoner

 

Her finner du en liste over artikler jeg har skrevet.

 

Nye teknologier

 

 

Sport

 

 

Skole og utdanning

 

 

Internasjonal migrasjon

 

 • International Migration: Globalization's Last Frontier (2008) (N)

 • Papirløs immigrant + fotballpøbel = sikkerhetstrussel (2007) (N)

 • Borders, irregularities and formations of sovereignty regimes (2007) (E)

 • The retreat of the social (2007) (N)

 • Kontrollfreaker – fra grensekontroll til sosial kontroll (2007) (N)

 • Verdens flyktningsituasjon ved Europas strender (2007) (N)

 • Oligarker og oligopoler (2006) (N)

 • Las Vegas, raske biler og menneskesmugling – En del av Festning Europa (2006) (N)

 • Å kommer seg inn i en transittleir (2006) (N)

 • Fra grenser til murgrenser rundt Europa (2006) (N)

 • Demokratiets fall og fremveksten av en ny underklasse av ulovlige immigranter (2006) (N)

 • Kampen om Europas ytre grenser (2006) (N)

 • Human smuggling at the gates of Europe (2006) (E)

 • Konsentrasjonsleirer og tilbakesending av flyktninger og asylsøkere til røverstater (2005) (N)

 • The fear and loath of the illegals (2005) (E)

 • Notes on Lampedusa - a personal field account (2005) (E)