top of page

Om Halvdan Haugsbakken

www.haugsbakken.com er drevet av meg, Halvdan Haugsbakken. Den er et samlested for temaer jeg jobber med. For tiden jobber jeg som førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk, IKT og læring ved Høgskolen i Østfold. Jeg er tilknyttet Seksjon for IKT og læring. Jeg underviser i emnet Nettpedagogikk og nettundervisning. I tillegg er jeg i gang med å utvikle et nytt nettstudie i digitalisering og ledelse og skoleutvikling.

Mine forskningsinteresser er knyttet til digitalisering av læreprosesser i skole, utdanning og arbeidsliv. Viktige stikkord i min forskning er: læringsdesign av nettbasert undervisning, MOOC og fleksibel utdanning, nettkursproduksjon, video for læring, implementering av nye teknologier i organisasjoner, digital økonomi, digitalisering og organisasjon og ledelse, institusjonelt entreprenørskap, digital og algoritmisk kompetanse, digital universitetspedagogikk, læringsplattformer, og blockchain.

Jeg har bakgrunn som samfunnsviter. Jeg har hovedfag i sosialantropologi fra Universitetet i Bergen og doktorgrad i sosiologi fra NTNU. Jeg skrev hovedfagsoppgave om fotballsupportere, men har ikke forsket på det på en god stund. Siden 2007 har jeg forsket på skole- og utdanning. Først var jeg oppdragsforsker i SINTEF, før jeg jobbet ved NTNU i ti år. Ved NTNU tok jeg først en doktorgrad. Den tok for seg bruk av digitale teknologier i skolen og offentlig forvaltning. Etterpå var jeg engasjert som forsker, postdoktor og førsteamanuensis på ulike prosjekter som skulle innovere utdanning. Jeg var tilknyttet et tverrfaglig fagmiljø som utforsket nye måter å levere og organisere undervisning på nett. Blant annet var MOOC sentralt. Fagmiljøet hadde sitt utspring i Smart læring, ledet av Arne Krokan (2014-16). Det ble senere til NTNU Drive (2016-2021). Jeg var med å starte NTNU Drive sammen med Inger Langseth. NTNU Drive hadde som mål å digitalisere utdanningsområdet ved NTNU og ble startet av daværende prorektor for utdanning, Berit Kjelstad. I NTNU Drive var jeg prosjektleder for NTNU MOOC.  

 

Jeg er også på sosiale medier. Link med meg på LinkedIn eller følg meg på YouTube. Klikk på sosiale medier ikonene under for å komme til foretrukket plattform.
DSC_6028.jpg
social-1834011_1920.png
icon-720944_1920.png
bottom of page